Lietotāja datu aizsardzība

Konfidencialitāte: Portāls apņemas ievērot privātumu attiecībā uz Lietotāju sniegto informāciju, kas nav paredzēta izpaušanai trešajām personām.

Datu aizsardzība: Portāls apņemas ievērot privātumu attiecībā uz Lietotāju sniegto informāciju, kas nav paredzēta izpaušanai trešajām personām.

Lietotājs iesniedz un atļauj atbilstoši šo Portāla lietošanas noteikumu – sadarbības līguma – mērķim, Portālam apstrādāt šādus personas datus:

  • Personas informāciju (vārds, uzvārds, korespondences un Preces piegādes adrese);
  • Tālruņa numuri, e-pasta adrese.

Lietotājs nodrošina, ka Lietotāja sniegtā informācija ir pilnīga, aktuāla un patiesa.

Portāls apņemas apstrādāt minētos personas datus, saglabāt tos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, tajā skaitā, bet ne tikai servisa uzlabošanai un reklāmas materiālu izsūtīšanai.