Vārda dienu kalendārs

30. oktobris, 2019

Vārda dienas

Adīna, Nadīna, Ulla

Kalendārā neierakstītie vārdi

Adina, Adīne, Eila, Nadežda, Nadija, Nadina, Nadīne, Ulda, Uldze, Ulita, Uljana, Uļjana, Uljans, Uļjans, Ullija

Vārdu nozīmes

Adīna: Sirsnīgs, atklāts cilvēks, kurš saista ar savu prasmi iedziļināties dzejā, mākslā, estētikā. Viņas ir brīnumjaukas skolotājas. Māk dzīvot pēc sirds likumiem.

Nadīna: Stabili stāv uz cietas zemes. Mudīgi traucas vairot materiālās vērtības. Kā mirte logā, tā Nadīna ieaug vidē, kurā dzīvo. Lēnprātīgi un ar apdomu kārto ikdienas jautājumus.

Ulla: Trausla, ievainojama, toties īpaši drosmīga, kad jāstājas pretī ļaunumam. Nevienam neprasa ne padoma, ne arī atsakās no tā, kas viņai pieder. "Mans tu esi - neatdošu!" Ar šīm dzejnieka rindām varētu raksturot Ullu.