Vārda nozīmeGunars Treimanis "Vārdu noslēpumi"

Māk iztikt ar mazumu un ir mīla pret līdzbiedriem. Teikai piemīt nevis teiksmaina gaisotne, bet gan vēlība pret līdzcilvēkiem un gara stiprums. Ir laba māte, kas bērnus izaudzina par stipriem indivīdiem. Tomēr eksistē kāda pretruna starp romantisko vārdu un ikdienas ritumu. Tāpēc Teika vienmēr spēs pārciest gan salu, gan svelmi, gan laužu nevērību.

Citi vārdi šajā dienā

Lita, Sibilla, Teika

Kalendārā neierakstītie vārdi

Ksaverija, Ksavērija, Ksaverijs, Ksavērijs, Ksavers

Iesaki