Hanss Kristians Andersens sāk apmeklēt skolu 17 gadu vecumā