Vārda nozīmeGunars Treimanis "Vārdu noslēpumi"

Visu mūžu plivinās, neļaujot ieskatīties savas dvēseles kambaros. Dzīve Edu dzenā kā salmiņu vējā. Un Eda tik skrien un skrien, līdz atjēdzas: viss jau pagaisis.

Citi vārdi šajā dienā

Eda, Hedviga, Helvijs

Kalendārā neierakstītie vārdi

Ede, Edviga, Heda, Hedija, Hedijs, Hedvigs, Helvi, Helvigs, Helvija, Helvis, Helvita

Iesaki