Vārda nozīmeGunars Treimanis "Vārdu noslēpumi"

Loģisks veikalnieks, kas saprātīgi veic darījumus, prot kontaktēties ar partneriem, piemīt pārcilvēcisks gribasspēks. Tikai reizēm arī Ernestam gribas nokļūt sirsnīgas aizraušanās labirinta. Tad viņa gājieni atgādina liela bērna palaidnības.

Citi vārdi šajā dienā

Balvis, Ernests

Kalendārā neierakstītie vārdi

Baldūrs, Emijs, Erasts, Ernis, Ernsts, Eulālija, Eulalija, Euzebijs, Nesters, Nestors, Nikifors, Ņikifors

Iesaki